0,   PHOTO, VIDEO

I SPA NAIL SALON Cần thợ gấp gấp gấp...!!!
CẦN THỢ BỘT GẤP GẤP GẤP
***CẦN SANG TIỆM & cần THỢ chân tay nước!
Cần sang tiệm nails.
Cần thợ nail nữ giỏi bột!!
Soho Nail Lounge Cần thợ nails gấp!!!
Tiệm nails trong Walmart cần thợ bột GẤP
CÓ PHÒNG CHO SHARE.
NEW NEW NEW ! $1200/WEEK
Cần thợ nails NAM/NỮ GẤP GẤP GẤP
Cần Thợ Nails Gấp !!!
💅🏻💅New Cần Thợ Nail Nữ GẤP Khu Mỹ Trắng $1000-$1500 💅🏻💅🏻
Cần thợ Nails.
CẦN BÁN TIỆM NAIL !!!
Cần thợ nails gấp
Cần Thợ Gấp ($5,000 - $6,000/month )
CẦN SANG TIỆM NAIL !!
CẦN SANG TIỆM NAILS+CẦN THỢ NAILS
CẦN SANG TIỆM NAIL.
Cần Thợ Nail Gấp !! Vùng Palm Springs 92264
Cần thợ Nails gấp.
CẦN THỢ GẤP BAO LƯƠNG 4000/tháng
BÁN TIỆM NAIL!!!
CẦN THỢ! LƯƠNG QUANH NĂM TRÊN $1,200/TUẦN
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
Cần thợ nails nam hoặc nữ!!
CẦN NHIỀU THỢ NAIL -LƯƠNG $5000-$6000/THÁNG.
Cần thợ nail/ NAIL TECH NEEDED pay weekly
CẦN BÁN TIỆM NAIL GẤP!!$25K( GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG)
CẦN THỢ NAIL!!
Cần cho mướn nhà vùng Laurel-Maryland!!!!!
Cần thợ gấp, trên $2000 tuần
BÁN TIỆM NAILS ! CẦN THỢ NAIL ! Cách BELLAIRE 15 Phút , Cách MALL GALLERIA 15 Phút , Gan Cho VIỆT HOA 10 Phút , Cách Chợ HỒNG KÔNG 5 ( 22 P ) Cách Làng THÁI XUÂN 20 Phút
CẦN GẤP THỢ NAILS
CẦN BÁN TIỆM NAIL !!!
Cần thợ nail chân/tay nước hoặc bột
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
Cần bán tiệm nails 6 ghế 4 bàn
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
CẦN THỢ NAIL GẮP !!
Cần thợ Nails gấp !!! Bao $1000-$1600
CẦN THỢ NAIL !!! $1,200/tuần
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!!
CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP!
CẦN THỢ NAIL & MANAGER !!!
Cần thợ nail gấp, bao lương $1,200-$1,500
Cần sang tiệm nail.